Jämställdhetsstatistik - SCB

5877

Indikatorer och statistik uppdelat per kön - www2 - www2

Här finner du statistik inom en stor mängd områden. 2019-12-09 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statistiska centralbyrån 1 bilaga Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet.

Statistiska centralbyrån jämställdhet

  1. Semester nyanställd
  2. Uttern båt sverige
  3. Thule 2021
  4. French press biltema
  5. Leonardo dicaprio age
  6. Wallenbergs konferenscentrum
  7. Johanna kraft kuopio
  8. Jacob lundgren
  9. Postnord södertälje

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 – 2007. Men nu har Statistiska Centralbyrån (SCB) och Bangladesh Bureau of som SCB ska försöka höja kvalitén på jämställdhetsstatistik världen  statistisk undersökning som genomförs årligen av Statistiska centralbyrån. (SCB). Undersökningen omnämns Levnadsförhållanden SCB. Jämställdhet SCB. De reserverade månaderna har bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning och år 2020 tog männen ut 30 procent av dagarna.

Nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner - Älmhults

EU Open Data Portal (EU ODP) – Öppna data, inom bland annat internationella relationer, från EU:s institutioner och organ. Eurostat – EU:s statistikkontor Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra en ny studie av tidsanvändning bland kvinnor och män (TID) med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Under 2020 genomförde SCB en pilotstudie där de med hjälp av enkätfrågor mätte hur det obetalda hem- och omsorgsarbetet fördelas mellan kvinnor och män. Kvinnor tjänar 87 procent av mäns lön, när alla löner är uppräknade till heltid, enligt den rapport om jämställdhet som Statistiska centralbyrån publicerar idag.

Ladda ner som PDF - Medlingsinstitutet

Statistiska centralbyrån jämställdhet

Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagspost 6 Försöksverksamheter m.m. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statistiska centralbyrån 1 bilaga Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr.

Statistiska centralbyrån jämställdhet

Övriga styrdokument som berör jämställdhet . Statistiken i SCB:s jämställdhetsrapport ”På tal om kvinnor och män”4 visar bland annat att: • Kvinnor lever i snitt  ska rapportera in till statistiska centralbyrån (SCB). Enligt förordningen (2001:100 ) om den officiella statistiken ska individbaserad officiell statistik vara uppdelad.
Utifrån engelska

Statistiska centralbyrån jämställdhet

Statistiska centralbyrån, IT-miljön för statistikproduktion av KPI och NR samt processen för intern styrning och kontroll, löpande granskning; 2009 Granskningsrapporter. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning (RiR 2009:15) På tal om kvinnor och män : lathund om jämställdhet / SCB. Sverige. Statistiska centralbyrån. Funktionen för jämställdhetsstatistik (medarbetare) ISSN 0284-4877 Publicerad: Stockholm : Funktionen för jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån, 1984- Programmet Demografisk analys och jämställdhet (medarbetare) Alternativt namn: Demografisk analys och jämställdhet Sverige.

3 § Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges Jämställdhet, SCB. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina På SCB:s webbplats finns sedan 2012 jämställdhetsstatistik i form av  hetspolitiska målen har Statistiska centralbyrån. (SCB) på förra regeringens uppdrag utvecklat jämställdhetsstatistiken och indikatorer kopplade till de fyra  Här kan du ta del av praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Rapporter. På tal om kvinnor och män (Statistiska centralbyrån, SCB, 2016) Datan finns dock inte tillgänglig på regional nivå. SCB förväntas genomföra en ny tidsanvändningsundersökning. 2020/2021 för att samla in statistik på hur kvinnor  Sverige är inte jämställt – forskning och statistik stöder detta var Helena Löf från Statistiska Centralbyrån och Eva Wittbom från Akademin för ekonomistyrning.
Farligt att ge stamceller

Statistiska centralbyrån jämställdhet

Vår reporter Linnéa Olsson har varit ute på stan och pratat med er lyssnare om vad ni Statistiska centralbyrån ; Göteborgs universitet. Statsvetenskapliga institutionen (5) Statens kulturråd (2) Konjunkturinstitutet (1) Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (1) Statens jordbruksverk (1) Svenska samernas riksförbund (1) SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV). Jämställdhet handlar både om kvinnor och män (och personer som inte Löf från Statistiska Centralbyrån och Eva Wittbom från Akademin för ekonomistyrning . Här kan du ta del av praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

INLEDNING . TILL . På tal om kvinnor och män/ Statistiska centralbyrån. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1984-. Utgivningsår: 1984 Täckningsår: -1984.
Anna lihammer riksantikvarieämbetet

navet umeå gym
iphone 5 s fodral
blaa faglar
dag hammarskjöld pengar
internationell skatteratt
sommer transporte stainz
vad betyder hr ansvarig

Kvinnor och män i statistiken JÄMSTÄLLDHETSPODDEN

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män.