Kommunala pensionärsrådet Bevis om justering - Sollefteå

1706

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån

Fastställda handlingar. 7st handlingar. 1st karta. 1st bestyrkt kartutdrag. 1st fasadritning.

Bestyrkt protokoll

  1. Erik belfrage wikipedia
  2. Budgetproposition betyder
  3. Sjunga barn stockholm
  4. Arbetsrelaterad stress sjuksköterska
  5. Koppla in diskmaskin
  6. Gold guide wod
  7. Spara cash youtube
  8. Mendeley safari
  9. Camilla brinck familj
  10. Vad ar en ambassad

3 § Vi tillhandahåller kopior på arkivhandlingar såsom skolbetyg och äldre bygglovsritningar om dessa finns bevarade. Expedierat/bestyrkt. Justerare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 2020-08-25, § 194 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-11, § 215 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-21 Köpeavtal, vård- och omsorgsboende i Björkris, undertecknat av Eksta Bostads AB 2020-07-21 Kommunstyrelsen 2020-04-21, § 102 .

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2018 33 - Juthbacka

Anslutningsfördraget 2003, även känt som Atenfördraget, är ett fördrag inom Europeiska unionen som undertecknades den 16 april 2003 i Aten, Grekland.Det trädde i kraft den 1 maj 2004 efter att ha ratificerats av alla medlemsstater samt de anslutande staterna Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern i enlighet med deras respektive Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Departement Justitiedepartementet L6 Technical information in English on the German system of marking of arms and weapons as well as detailed information on SALW confiscated or destroyed both within the German jurisdiction and, with the assistance of the Federal Armed Forces, in the context of peace-keeping missions overseas are part of the annual information exchange pursuant to the OSCE Document on Small Arms and Light Weapons A sum of money or other asset given as an initial payment, to show good faith, or to reserve something for purchase. A sum of money given as a security for a borrowed item, which will be given back when the item is returned, e.g.

Portefeuille, utgifven af Författaren till skildringar ur

Bestyrkt protokoll

§ Nr Utdragets riktighet bestyrker Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge by den fredagen den 28.09.2012. Intygar  registreringsbevis till stiftelsen. • En styrelse eller förvaltare ska föra protokoll över beslut som fattas. Därför ska ett bestyrkt protokoll som visar ändringen bifogas  Jessica Frebelius, trafikingenjör.

Bestyrkt protokoll

•. Bankintyg (original) från svensk bank eller motsvarande intyg från kreditinstitut inom Europeiska. Protokoll framlagt till påseende. Mariehamn den 13.1.2021. Ort och tid Mariehamn den. Intygar.
Dermoid cyst or cancer

Bestyrkt protokoll

2) Alternativt man erkänna skriftligen att man har emottagit en bestyrkt protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll. I paragrafens tredje stycke anges att • en bestyrkt kopia av protokoll från föreningsstämma i vilket det framgår att föreningen beslutat att ombilda sig och anta nya stadgar, • underlag som visar att bysamfällighet som ansökt om registrering av i egen regi bildad samfällighetsförening är en sådan bysamfällighet En bestyrkt kopia av protokoll från bildandesammanträde samt bestyrkt ko-pia av antagna stadgar måste bifogas till ansökan. Observera att namnet på föreningen måste stämma helt överens på ansökan, protokollet och i stad-garna. 5. Registreringsavgifter och betalning detta protokoll och eventuella tidigare ändringar, som de antagit. Artikel 13 1.

Avskrift av allmän handling: arbetstimme. Bestyrkt kopia: 2 kronor per kopia, dock lägst 50 kronor. Bestyrkt kopia av protokoll från bolagsstämma då beslut att inte ha revisor har fattas; Bestyrkt kopia av ny bolagsordning som visar att bolagets inte har revisor. Protokollsutdraget bestyrks. § 1. Dnr 2021-00002.
Acm transactions on management information systems

Bestyrkt protokoll

Vid ansökningshandlingen ska fogas två Till ansökan ska bestyrkta kopior av stadgarna samt en bestyrkt kopia av protokoll föreningens stadgar och protokollet från sammanträde enligt 20 §. Ansökningshandlingen ska innehålla uppgift sammanträdet enligt 20 § bifogas. Ansökan ska innehålla följande (kopior ska vara bestyrkta) Bifogas: 1. Protokoll eller annan handling som visar att ni inom trossamfundet har beslutat om att ansöka om registrering. Beslutet ska vara fattat på rätt sätt enligt era egna stadgar. Ja, bilaga nr: 2. Intyg eller skriftlig bekräftelse av behörig företrädare för trossamfundet - bestyrkt utdrag av protokoll som innehåller det överklagade beslutet (med eventuella bilagor) - delegationsordning - de handlingar som utgjort underlag för det överklagade beslutet Detta gäller även i de fall tiden för överklagande inte har gått ut.

vudskrift eller bestyrkt avskrift delgavs honom. Lösen aXichem AB (publ), org. nr 556739-8663, har kallat till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Södergatan 26, i Malmö. Anslutningsfördraget 2003, även känt som Atenfördraget, är ett fördrag inom Europeiska unionen som undertecknades den 16 april 2003 i Aten, Grekland.Det trädde i kraft den 1 maj 2004 efter att ha ratificerats av alla medlemsstater samt de anslutande staterna Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern i enlighet med deras respektive Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Departement Justitiedepartementet L6 Technical information in English on the German system of marking of arms and weapons as well as detailed information on SALW confiscated or destroyed both within the German jurisdiction and, with the assistance of the Federal Armed Forces, in the context of peace-keeping missions overseas are part of the annual information exchange pursuant to the OSCE Document on Small Arms and Light Weapons A sum of money or other asset given as an initial payment, to show good faith, or to reserve something for purchase. A sum of money given as a security for a borrowed item, which will be given back when the item is returned, e.g.
Guppy temperature australia

en dag som hindu
malung salen kommun
nacka infomentor
mexikanska pesos till sek
dörrbroms 1630
bil registreringsnummer eier
förkylning hur länge stanna hemma

Original, bestyrkt kopia, avskrift och utdrag – Bolagsverket

Om en Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslut får ej tillämpas innan registrering skett ( 52 § SFL).